High-quality Autumn Crop Star Anise – Type 1

Hồi mùa loại 1 (Đã được chọn kỹ càng, loại bỏ cuống và lá) /High-quality Autumn Crop Star Anise – Type 1 (Qualified, removed stalks and leaves)

Category: Tag:
  • Độ ẩm tối đa: 12%  /Moisture: 12% max.
  • Tỷ lệ tạp chất tối đa: 0% /Admixture of maximum: 0%.
  • Kích thước cánh hoa: 1.5-2.5 cm /Size of flowers: 1.5-2.5 cm.
  • Tỷ lệ vụn: 0-10% /Broken Content: 0-10%.
  • Không bị mốc, màu tự nhiên / No fungus, natural colour.
  • Nguồn gốc: Lạng Sơn, Việt Nam /Origin: Lạng Sơn, Việt Nam.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “High-quality Autumn Crop Star Anise – Type 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *