Broken Star Aniseed

Hồi vụn /Broken Star Anise.

  • Độ ẩm tối đa: 12%/Moisture: 12% max.
  • Không bị mốc, màu tự nhiên /No fungus, natural colour.
  • Nguồn gốc: Lạng Sơn, Việt Nam /Origin: Lạng Sơn, Việt Nam.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Broken Star Aniseed”

Your email address will not be published. Required fields are marked *