Autumn Crop Star Anise – Type 2

Hồi mùa loại 2 (loại bỏ cuống và lá)  /Autumn Crop Star Anise – Type 2 (Qualified, removed stalks and leaves).

Category: Tags: ,
  • Độ ẩm tối đa: 12% /Moisture: 12% max.
  • Tỷ lệ tạp chất tối đa: 0,5% /Admixture of maximum: 0.5%.
  • Kích thước cánh hoa: 1.5-2.5 cm /Size of flowers: 1.5-2.5 cm.
  • Tỷ lệ vụn: 15-18% /Broken Content: 15-18%.
  • Không bị mốc, màu tự nhiên / No fungus, natural colour.
  • Nguồn gốc: Lạng Sơn, Việt Nam /Origin: Lạng Sơn, Việt Nam.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Autumn Crop Star Anise – Type 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *